Křtiny Belly

Křtiny představují obřad, který ovlivní život člověka vychovávaného ve vířže více než cokoliv jiného v jeho dalším životě. Tato svátost zasahuje hluboko do lidského života, neboť snímá dědičnou vinu, působí odpuštění hříchů, činí z dítěte děti Boží, bratry nebo sestry Ježíše Krista, členy církve. Křest je vklad, ke kterému se přidává  odpověď života z víry. Je to na jedné straně Boží dar, ale na druhé straně úkol. Přináší rodičům radost, ale také povinnost, že mají udělat vše pro to, aby z pokřtěného dítěte mohl vyrůst křesťan.

Bylo mi ctí moci přispět svou hudbou v Bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze k obřadu křtu malé Belly, která přijala jméno Sophia. Jelikož se jednalo o česko-anglický obřad, zpívali jsme spolu s kamarádem – vynikajícím muzikantem – Vojtou Roupou gospely.